Jadilah Sebaik-baik Manusia

Setiap orang mendambakan menjadi yang terbaik. Sebagai seorang muslim, orientasi hidup untuk menjadi yang terbaik bukanlah dinilai dari ukuran manusia semata, tetapi kerana redha Allah Ta’ala. Berikut adalah beberapa nasihat atau ciri-ciri orang terbaik, semoga peroleh manfaat.
.
1. ORANG BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH
.
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk.” (QS. Al Bayyinah: 7)
.
2. ORANG KAYA TAPI TAAT KEPADA ALLAH TA’ALA
.
Allah Ta’ala berfirman: “Dan Kami kurniakan kepada Daud, Sulaiman, Dia adalah sebaik- baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhannya).” (QS. Sad: 30)
.
3. ORANG YANG DITIMPA UJIAN (PENYAKIT, MISKIN, MUSIBAH) TAPI BERSABAR DAN TAAT
.
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).” (QS. Sad: 44)
.
4. PARA SAHABAT NABI DAN ORANG YANG MENGIKUTI JEJAK MEREKA
.
Allah Ta’ala berfirman: “Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali ‘Imran: 110)
.
Siapakah umat terbaik dalam ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan: “Mereka adalah para sahabat nabi yang berhijrah bersama Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam dari Mekkah ke Madinah.” (Musnad Ahmad No. 2463. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: hasan. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6164, katanya: sahih. Disepakati Adz DZahabi)
.
Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:
.
“Yang benar adalah ayat ini berlaku secara umum bagi semua umat ini (Islam), setiap zaman masing-masing , dan sebaik-baik zaman mereka adalah manusia yang ketika itu pada mereka diutus Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka.” (Lihat Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 2/94)
.
Demikianlah generasi sahabat, dan kita pun boleh menjadi khairu ummah sebagaimana mereka jika sudah memenuhi syarat-syarat seperti mereka. Imam Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Qatadah,  bahawa Umar Radhiallahu ‘Anhu berkhutbah ketika haji:
.
“Barang siapa yang suka dirinya menjadi seperti umat tersebut maka penuhilah syarat yang Allah tentukan dalam ayat itu.” (Lihat Tafsir Ath Thabari, 7/102)
.
Ayat ini diperkuat oleh hadis berikut:
.
“Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya.” (HR. Bukhari No. 2652)
.
Tentunya maksud manusia pada zaman nabi adalah manusia yang beriman kepadanya di zamannya, iaitu para sahabatnya. Bukan kaum munafiq dan kaum kafir yang hidup di zamannya.
.

5.PALING KONSISTEN TERHADAP KEWAJIPAN
.
“Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus qadha-nya.”(HR. Bukhari No. 2305, Muslim No. 1601, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)
.
Maksud “qadha” adalah yang  paling konsisten menepati kebenaran yang wajibkan kepadanya.” (Lihat Ta’liq Mushthafa Al Bugha, 2/809)
.
6. TERBAIK PADA MASA JAHILIYAH DAN ISLAM
.
“Sebaik-baiknya kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian pada masa Islam, jika mereka paham agama.”(HR. Bukhari No. 3384, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)
.
7. PALING BAGUS AKHLAKNYA
.
“Sesungguhnya  yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya.” (HR. Bukhari No. 3559, dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, Muslim No. 2321, dari Ibnu Amr radhiallahu ‘anhu. Ini lafaz Bukhari)
.
8. MEMPELAJARI AL QURAN DAN MENGAJARKANNYA
.
“Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari No. 5027, dari Uthman radhiallahu ‘anhu)
.
9. MANUSIA YANG PANJANG UMUR DAN AMALNYA SEMAKIN BAIK
.

Mahukah aku tunjukkan manusia terbaik di antara kalian? Mereka menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda:“Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang usianya dan semakin baik amalnya.” (HR. Ahmad No. 7212, dari Abu Hurairah radhiyallau ‘anhu. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: shahih lighairih. Al Hakim, Al Mustadrak No. 1255, katanya: shahih sesuai syarat Syaikhan (Bukhari-Muslim))
.

poster tilljannah

.

10. MANUSIA YANG PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA
.
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath No. 5787. Al Qudha’i, Musnad Syihab No. 129. Dihasankan Syaikh Al Albani. Lihat Shahihul Jami’ No. 6662. Dari Jabir radhiyallau ‘anhuma)
.
11. MANUSIA YANG PALING  TENANG, KHUSYUK, DAN TUMA’NINAH  KETIKA SOLAT
.
“Sebaik-baik kamu adalah yang paling lentur bahunya ketika solat.” (HR. Abu Daud No. 672. Disahihkan oleh Syaikh Al Albani. Lihat Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 672)
.
“Maksud hadis ini adalah mereka yang solatnya tenang, tuma’ninah, khusyuk, tidak menoleh, dan tidak mengganggu  bahu saudaranya.” (Imam Al Khathabi, Ma’alimus Sunan, 1/184. Lihat juga Imam Al Munawi, Faidhul Qadir, 3/466, Imam Al ‘Aini, Syarh Sunan Abi Daud, 3/221)
.
12. SUAMI YANG TERBAIK SIKAPNYA TERHADAP ISTERINYA
.
“Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya, dan aku yang terbaik terhadap isteriku.” (HR. At Tirmidzi No. 3895, dari ‘Aisyah radhiyallau ‘anha. Imam At Tirmidzi berkata: hasan shahih. Imam Ibnu Majah No. 1977, dari Ibnu Abbas, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 15699, Ibnu Hibban No. 4177. Disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ No. 3314)

.
13. MANUSIA YANG TIDAK SUKA MENGUSIK DAN MENYAKITI SAUDARANYA

.
Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Beliau bersabda:“Iaitu orang yang muslim lainnya aman dari lisan dan tangannya.”(HR. Bukhari No. 11, Muslim No. 42, dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallau ‘anhu)
.
14. YANG MEMBERIKAN MAKANAN
.
“Hamzah bin Shuhaib meriwayatkan dari bapanya radhiyallahu ‘anhu yang berkata: “Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan.” (HR Ahmad no. 3318 dan dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 3318)
.
15. YANG PALING BAIK AKHLAKNYA DAN MENUNTUT ILMU
.
“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu.” (HR Ahmad dan disahihkan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 3312)
.
16. YANG PALING DIHARAPKAN KEBAIKANNYA DAN PALING JAUH KEBURUKANNYA
.
“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang, lalu bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian?” Mereka terdiam, dan Nabi bertanya seperti itu tiga kali, lalu ada seorang yang berkata: “Ya, kami mahu wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan buruk-buruk kami,” beliau bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga…” (HR Tirmidzi no. 2252 dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 2603)
.
17. TIDAK INGKAR MELUNASI HUTANG
.
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan: “Bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “..Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” Muttafaqun ‘alaih (HR. Bukhari no. 2393 dan Muslim No.3003)
.
PENUTUP :
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Do’a mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin”.” (QS Yūnus: 9-10)
.
Penulis: Ibnu Umar
Artikel: asdhar.blogspot.com

.

poster tilljannah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *