Jadilah Sebaik-baik Manusia

Setiap orang mendambakan menjadi yang terbaik. Sebagai seorang muslim, orientasi hidup untuk menjadi yang terbaik bukanlah dinilai dari ukuran manusia semata, tetapi kerana redha Allah Ta’ala. Berikut adalah beberapa nasihat atau ciri-ciri orang terbaik, semoga peroleh manfaat.
.
1. ORANG BERIMAN DAN BERAMAL SOLEH
.
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah Sebaik-baik makhluk.” (QS. Al Bayyinah: 7)
.
2. ORANG KAYA TAPI TAAT KEPADA ALLAH TA’ALA
.
Allah Ta’ala berfirman: “Dan Kami kurniakan kepada Daud, Sulaiman, Dia adalah sebaik- baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhannya).” (QS. Sad: 30)
.
3. ORANG YANG DITIMPA UJIAN (PENYAKIT, MISKIN, MUSIBAH) TAPI BERSABAR DAN TAAT
.
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).” (QS. Sad: 44)
.
4. PARA SAHABAT NABI DAN ORANG YANG MENGIKUTI JEJAK MEREKA
.
Allah Ta’ala berfirman: “Kalian adalah umat yang terbaik dikeluarkan untuk manusia, memerintahkan yang ma’ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali ‘Imran: 110)
.
Siapakah umat terbaik dalam ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma mengatakan: “Mereka adalah para sahabat nabi yang berhijrah bersama Nabi Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam dari Mekkah ke Madinah.” (Musnad Ahmad No. 2463. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: hasan. Al Hakim dalam Al Mustadrak No. 6164, katanya: sahih. Disepakati Adz DZahabi)
.
Imam Ibnu Katsir Rahimahullah mengatakan:
.
“Yang benar adalah ayat ini berlaku secara umum bagi semua umat ini (Islam), setiap zaman masing-masing , dan sebaik-baik zaman mereka adalah manusia yang ketika itu pada mereka diutus Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi wa Sallam, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka.” (Lihat Tafsir Al Quran Al ‘Azhim, 2/94)
.
Demikianlah generasi sahabat, dan kita pun boleh menjadi khairu ummah sebagaimana mereka jika sudah memenuhi syarat-syarat seperti mereka. Imam Ibnu Jarir, meriwayatkan dari Qatadah,  bahawa Umar Radhiallahu ‘Anhu berkhutbah ketika haji:
.
“Barang siapa yang suka dirinya menjadi seperti umat tersebut maka penuhilah syarat yang Allah tentukan dalam ayat itu.” (Lihat Tafsir Ath Thabari, 7/102)
.
Ayat ini diperkuat oleh hadis berikut:
.
“Sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya.” (HR. Bukhari No. 2652)
.
Tentunya maksud manusia pada zaman nabi adalah manusia yang beriman kepadanya di zamannya, iaitu para sahabatnya. Bukan kaum munafiq dan kaum kafir yang hidup di zamannya.
.

5.PALING KONSISTEN TERHADAP KEWAJIPAN
.
“Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu adalah yang paling bagus qadha-nya.”(HR. Bukhari No. 2305, Muslim No. 1601, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)
.
Maksud “qadha” adalah yang  paling konsisten menepati kebenaran yang wajibkan kepadanya.” (Lihat Ta’liq Mushthafa Al Bugha, 2/809)
.
6. TERBAIK PADA MASA JAHILIYAH DAN ISLAM
.
“Sebaik-baiknya kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian pada masa Islam, jika mereka paham agama.”(HR. Bukhari No. 3384, dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu)
.
7. PALING BAGUS AKHLAKNYA
.
“Sesungguhnya  yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya.” (HR. Bukhari No. 3559, dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhu, Muslim No. 2321, dari Ibnu Amr radhiallahu ‘anhu. Ini lafaz Bukhari)
.
8. MEMPELAJARI AL QURAN DAN MENGAJARKANNYA
.
“Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya.” (HR. Bukhari No. 5027, dari Uthman radhiallahu ‘anhu)
.
9. MANUSIA YANG PANJANG UMUR DAN AMALNYA SEMAKIN BAIK
.

Mahukah aku tunjukkan manusia terbaik di antara kalian? Mereka menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda:“Manusia terbaik di antara kamu adalah yang paling panjang usianya dan semakin baik amalnya.” (HR. Ahmad No. 7212, dari Abu Hurairah radhiyallau ‘anhu. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan: shahih lighairih. Al Hakim, Al Mustadrak No. 1255, katanya: shahih sesuai syarat Syaikhan (Bukhari-Muslim))
.

poster tilljannah

.

10. MANUSIA YANG PALING BERMANFAAT BAGI MANUSIA LAINNYA
.
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ath Thabarani, Al Mu’jam Al Awsath No. 5787. Al Qudha’i, Musnad Syihab No. 129. Dihasankan Syaikh Al Albani. Lihat Shahihul Jami’ No. 6662. Dari Jabir radhiyallau ‘anhuma)
.
11. MANUSIA YANG PALING  TENANG, KHUSYUK, DAN TUMA’NINAH  KETIKA SOLAT
.
“Sebaik-baik kamu adalah yang paling lentur bahunya ketika solat.” (HR. Abu Daud No. 672. Disahihkan oleh Syaikh Al Albani. Lihat Sahih wa Dhaif Sunan Abi Daud No. 672)
.
“Maksud hadis ini adalah mereka yang solatnya tenang, tuma’ninah, khusyuk, tidak menoleh, dan tidak mengganggu  bahu saudaranya.” (Imam Al Khathabi, Ma’alimus Sunan, 1/184. Lihat juga Imam Al Munawi, Faidhul Qadir, 3/466, Imam Al ‘Aini, Syarh Sunan Abi Daud, 3/221)
.
12. SUAMI YANG TERBAIK SIKAPNYA TERHADAP ISTERINYA
.
“Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap isterinya, dan aku yang terbaik terhadap isteriku.” (HR. At Tirmidzi No. 3895, dari ‘Aisyah radhiyallau ‘anha. Imam At Tirmidzi berkata: hasan shahih. Imam Ibnu Majah No. 1977, dari Ibnu Abbas, Al Baihaqi, As Sunan Al Kubra No. 15699, Ibnu Hibban No. 4177. Disahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahihul Jami’ No. 3314)

.
13. MANUSIA YANG TIDAK SUKA MENGUSIK DAN MENYAKITI SAUDARANYA

.
Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, Islam apakah yang paling utama? Beliau bersabda:“Iaitu orang yang muslim lainnya aman dari lisan dan tangannya.”(HR. Bukhari No. 11, Muslim No. 42, dari Abu Musa Al Asy’ari radhiyallau ‘anhu)
.
14. YANG MEMBERIKAN MAKANAN
.
“Hamzah bin Shuhaib meriwayatkan dari bapanya radhiyallahu ‘anhu yang berkata: “Sesungguhnya Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang memberikan makanan.” (HR Ahmad no. 3318 dan dihasankan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 3318)
.
15. YANG PALING BAIK AKHLAKNYA DAN MENUNTUT ILMU
.
“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik kalian islamnya adalah yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu.” (HR Ahmad dan disahihkan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 3312)
.
16. YANG PALING DIHARAPKAN KEBAIKANNYA DAN PALING JAUH KEBURUKANNYA
.
“Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang, lalu bersabda: “Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian?” Mereka terdiam, dan Nabi bertanya seperti itu tiga kali, lalu ada seorang yang berkata: “Ya, kami mahu wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan buruk-buruk kami,” beliau bersabda: “Sebaik-sebaik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga…” (HR Tirmidzi no. 2252 dan dishahihkan oleh al-Albani di dalam Shahihul Jami’ no. 2603)
.
17. TIDAK INGKAR MELUNASI HUTANG
.
Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan: “Bahawa Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “..Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang.” Muttafaqun ‘alaih (HR. Bukhari no. 2393 dan Muslim No.3003)
.
PENUTUP :
Allah Ta’ala berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka kerana keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Do’a mereka di dalamnya ialah: “Subhanakallahumma”, dan salam penghormatan mereka ialah: “Salam”. Dan penutup doa mereka ialah: “Alhamdulilaahi Rabbil ‘aalamin”.” (QS Yūnus: 9-10)
.
Penulis: Ibnu Umar
Artikel: asdhar.blogspot.com

.

poster tilljannah

10 Tips Menjadi Muslim Yang Baik

Semua orang mahu jadi baik dan mendapat pasangan hidup yang baik seterusnya memiliki kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Tapi, berapa ramai orang yang berusaha untuk menjadi muslim terbaik mengikut acuan Islam?

.

Di sini saya ingin kongsikan 10 tips menjadi muslim yang baik.

.

  • Bersikap Terbuka.

.

Maksudnya terbuka terhadap setiap perubahan yang terjadi terutama dalam hal penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap perubahan baru dihadapi dengan sikap optimis dan dijadikan sebagai penguat untuk maju ke depan. Antaranya perlu mempunyai keinginan mempelajari Sains Moden, teknologi baru dan menerima budaya hidup baru yang terpelihara supaya seorang muslim dan agama Islam sendiri tidak dianggap ketinggalan zaman.

.

  • Tidak Terpengaruh Terhadap Perbezaan Pendapat.

.

Kita harus mendengar pendapat orang lain dan penafian pendapat dari orang lain, tetapi jangan mudah terpengaruh dengan pendapat orang lain yang bertentangan dengan ajaran Islam.

.

  • Aplikasi Agama Bukan Untuk Diri Sendiri Sahaja.

.

Mengamalkan agama bukan untuk diri sendiri sahaja tetapi juga untuk kehidupan sosial. Contohnya, melakukan ibadah bersedekah kepada fakir miskin, anak-anak yatim, mengajak orang melakukan kebaikan dan pelbagai aktiviti sosial yang lain.

.

  • Membina Gaya Hidup Islam.

.

Mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara betul-betul.

.

  • Memainkan Peranan Sebagai Pengadil.

.

Menjadi muslim yang mampu mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan menunjukkan Islam itu agam a hikmah yang dapat memberi kebaikan kepada kedua-dua pihak yang berbalah.

.

poster tilljannah

.

  • Tidak Berhenti Mempelajari Ilmu Pengetahuan.

.

Ilmu pengetahuan terus berkembang, jadi kita wajib mempelajarinya dan terus menggali ilmu yang akan terjadi pada masa akan datang.

.

  • Melakukan Penelitian Terhadap Agama Islam.

.

Kita meneliti agama Islam yang berkembang pada zaman sekarang dan mengambil yang sesuai dan meninggalkan yang kurang sesuai.

.

  • Memandang Dunia Sebagai Sarana.

.

Untuk kehidupan yang lebih hakiki iaitu akhirat, seseorang tidak boleh memandang kehidupan di dunia dengan sebelah mata. Di dunia persinggahan inilah tempat kita mengumpul sebanyak mungkin bekalan amalan untuk hari pengadilan dan pengakhiran.

.

  • Meningkatkan Kekuatan Fizikal.

.

Mudah kata,fahami sabda nabi berikut:  “ Muslim yang kuat lebih baik berbanding muslim yang lemah”.

.

  • Menghargai Sesama Muslim.

.

Walaupun orang Islam ada pelbagai ragam dan aliran kefahaman sama ada politik dan kehidupan, kita tetap perlu menghormatinya.

.

Contohnya, Ketika solat Subuh, ada yang membaca doa qunut ada yang tidak. Kita tidak boleh mempersoalkannya kerana semuanya benar. Dan yang salah adalah tidak melaksanakan solat Subuh!!

.

poster tilljannah

3 Hikmah Bercinta Selepas Kahwin

Kahwin. Satu proses penyatuan dua hati dengan melalui beberapa proses yang bersistematik. Menurut pandangan Islam, ‘nikah’ adalah akad yang menghalalkan di antara lelaki dan…

.

Kahwin. Satu proses penyatuan dua hati dengan melalui beberapa proses yang bersistematik. Menurut pandangan Islam, ‘nikah’ adalah akad yang menghalalkan di antara lelaki dan perempuan hidup bersama dan menetapkan tiap-tiap daripada mereka hak dan tanggungjawab.

.

Pada zaman yang serba moden lagi canggih ini, kebanyakkan mereka yang ingin berkahwin memilih untuk bercinta dengan pasangan mereka sebelum mereka mengikat hubungan mereka dengan ikatan nikah. Tidak ramai yang mahu bercinta selepas bernikah.

.

Kita dimomokkan dengan andaian-andaian buruk seperti ‘boleh hadirkah perasaan cinta tersebut?’ dan ‘bagaimana pula jika perasaan tersebut tidak hadir selepas nikah?’

.

Hikmah #1 – Tiada Rasa Bersalah

.

‘Cinta’ itu sendiri adalah abstrak. ‘Cinta’ boleh ditafsirkan sebagai cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada negara dan sebagainya. Sebagai seorang muslim dan muslimah, kita semua pasti tahu bahawa hubungan cinta antara sepasang kekasih tanpa ikatan sah adalah dilarang sama sekali jika melibatkan sentuhan fizikal.

.

Islam menekankan bahawa haram bagi seseorang lelaki menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya. Larangan ini sangat keras sehinggakan baginda Muhammad s.a.w menegaskan bahawa

.

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”Maksud hadith, dari riwayat Thabrani

.

Dengan bercinta selepas bernikah, pasangan tersebut boleh mengenali antara satu sama lain tanpa terhalang oleh batas-batas yang ketat. Perkara ini sama sekali tidak akan dapat dirasai oleh mereka yang bercinta sebelum berkahwin.

.

cinta lepas nikah

Sumber Gambar

.

Hikmah #2 – Senang Menzahirkan Rasa Cinta

.

Ini adalah sesuatu perkara yang amat sukar untuk dipercayai melainkan kita sendiri melaluinya. Setiap pasangan akan melalui saat di mana cinta mereka diuji. Bagi mereka yang belum bernikah, ujian tersebut akan menyebabkan mereka tidak tenteram dari perasaan negatif. Masih adakah cinta? Adakah dia setia? Mana buktinya?

 .

Masalah-masalah sebegini dapat diatasi oleh mereka yang bercinta sebelum berkahwin dengan mudah kerana tiada batasan untuk mereka menzahirkan rasa cinta mereka. Tidak ada halangan untuk mereka saling menzahirkan rasa cinta melalui kata-kata ataupun sentuhan.

.

Berbeza pula dengan mereka yang bercinta tanpa ada ikatan yang sah, hubungan antara mereka berdua dibatasi oleh syarak dan menyukarkan kedua-dua pihak dalam menyelesaikan pertengkaran yang ada.

.

poster tilljannah

.

Hikmah #3 – Proses Berkenalan Tanpa Batasan

.

Sesiapa yang pernah bercinta pasti akan mengakui bahawa transaksi daripada proses ‘berkenalan’ kepada ‘percintaan’ merupakan satu fasa yang sangat indah sekali. Banyak bait-bait lagu dan puisi-puisi yang mengungkapkan betapa manisnya fasa ini.

.

Bayangkan anda berada di fasa ini, tetapi tiada batasan yang menyekat pergaulan anda dan kekasih anda. Mahu berjumpa? Terus sahaja jumpa, tidak perlu bersusah-payah.

.

Mahu memeluk kekasih anda? Peluk sahaja, tiada dosa di atas anda, malah diberi ganjaran pahala! Inilah satu hikmah yang besar jika kita bercinta selepas berkahwin; ianya khusus untuk mereka yang memilih jalan ini.

.

Apakah ada lagi fasa yang lebih indah di dalam percintaan kita selain dari fasa pertukaran dari berkenalan ke percintaan?

.

Konklusi

.

Bercinta selepas berkahwin merupakan sesuatu perkara yang sangat indah lagi seronok. Penulis sendiri adalah salah seorang yang dipilih oleh Allah s.w.t untuk bercinta selepas berkahwin.

.

Pengalaman tersebut adalah satu pengalaman indah yang tidak mungkin dapat dikongsikan 100% melalui penulisan. Namun begitu, ini bukanlah berpendapat bahawa bercinta sebelum berkahwin itu salah.

.

Tiada masalah jika mana-mana pihak mahu bercinta sebelum berkahwin asalkan mengikut batas syarak yang dibenarkan dan kedua-dua pihak yang terlibat mempunya matlamat yang jelas; bernikah.

.

Yakinlah, bahawa perasaan cinta itu milik Allah dan Dia berkuasa untuk meniup rasa cinta itu ke dalam hati kita selepas bernikah. Cinta selepas nikah itu indah; semoga percintaan kita semua diberkati Allah sebagaimana Dia memberkati percintaan di antara para Rasul-Nya dan isteri-isteri mereka.

.

Sumber Artikel :  Ahmad Justin.

.

poster tilljannah